Het project

Wanneer je een wetenschappelijk gerichte opleiding in het hoger onderwijs aanvat, zal het belang van deze leerstof niet afnemen. Bepaalde wiskundige kennis zal meer of minder expliciet verondersteld worden gekend te zijn. Andere delen worden waarschijnlijk in een hoger tempo herhaald en verder uitgediept. Voor een succesvolle start van je hogere studie kan het dan ook een grote hulp zijn de leerstof wiskunde op te frissen of aan te vullen. We richten ons dan ook naar leerlingen en studenten die starten met een opleiding in het hoger onderwijs. Ook hopen we een dialoog op gang te brengen tussen het hoger en het secundair onderwijs.

De Vrije Universiteit Brussel heeft altijd veel aandacht besteed aan begeleiding en ondersteuning van studenten. Het brugonderwijs wiskunde aan de faculteit Wetenschappen bestaat al tientallen jaren en helpt instromende eerstejaarsstudenten bij het herhalen van de nodige voorkennis. Het project Wiskundige basisvaardigheden is vanuit dit brugonderwijs gegroeid.

Deze website is een ondersteuning van het leerboek Wiskundige Basisvaardigheden. Je vindt hier uitgewerkte voorbeeldoefeningen, oplossingen van de opgaven in het boek, interactieve grafische illustraties van de begrippen, een interactief formularium, verwijzingen naar toepassingen in de wetenschappen. en heel wat nuttige links.