Het boek

Het boek Wiskundige Basisvaardigheden probeert de belangrijkste leerstof wiskunde van het secundair onderwijs overzichtelijk voor te stellen. Bij het doornemen van het boek zullen de belangrijke definities en eigenschappen duidelijk in het oog springen door het gebruik van kaders. Evenveel aandacht werd besteed aan het aanbrengen en illustreren van technieken en methoden. De tekst is zo opgesteld dat hij bruikbaar is als zelfstudiemateriaal maar ook als lesmateriaal voor docenten. Het boek richt zich tot alle studenten die een hogere opleiding wensen aan te vatten, met een degelijke basis wiskunde.

Bij de keuze van de inhoud van Wiskundige Basisvaardigheden hebben we rekening gehouden met zowel de recente leerplannen van het secundair onderwijs, als met de eisen gesteld vanuit het hoger onderwijs en met de wiskundige traditie.

Om wiskunde in de vingers te krijgen moet je vooral zelf wiskunde doen. De aangeboden oefeningen op het einde van elk hoofdstuk vormen dan ook een essentieel onderdeel bij de studie van dit materiaal. Er zijn steeds oefeningen van verschillende moeilijkheidsgraad: van relatief eenvoudige rekenoefeningen tot echte uitdagingen.

Het boek is te koop bij de Dienst Uitgaven van de Vrije Universiteit Brussel of via de website van de uitgever, VUBPress. Het boek werd gepubliceerd via Google Books, een gedeeltelijke weergave kan hier opgevraagd worden.

We stellen hier een lijst van errata ter beschikking in pdf-formaat. Het melden van gevonden fouten in het boek, kan steeds via e-mail naar info@basiswiskunde.be. Download hier de meest recente erratalijst van de tweede editie.