FORmularium

In het formularium vind je een samenstelling van de belangrijkste formules uit het boek. Het formularium is ingedeeld per hoofdstuk waarin telkens de relevante definities, eigenschappen en rekenregels overzichtelijk zijn opgesomd.

Het formularium is beschikbaar in pdf-formaat en kan hier gedownload worden.